EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
mixkon738 Trận19/06/2018100.000.000
2
uo?x??733 Trận19/06/201890.000.000
3
fam1733 Trận19/06/201880.000.000
4
dacnnnss86 Trận19/06/201870.000.000
5
Gà????Tr?ng68 Trận19/06/201860.000.000
6
?cmm63 Trận19/06/201850.000.000
7
min00761 Trận19/06/201840.000.000
8
GITX6J3JW6ZOBV60 Trận19/06/201830.000.000
9
Ng?53 Trận19/06/201820.000.000
10
тι?υ?кι?υ48 Trận19/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng