EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
mr.my1348 Trận20/02/2019100.000.000
2
robin999999999991213 Trận20/02/201990.000.000
3
***yaua1077 Trận20/02/201980.000.000
4
♕ℭƙ❤ლɣ♕267 Trận20/02/201970.000.000
5
¸¸ßα♦ℛọ¡♢ßéℴ¸¸139 Trận20/02/201960.000.000
6
༺էɦọ༻❖︵ɦưηɠ♔11 Trận20/02/201950.000.000
7
beelzebuf11 Trận20/02/201940.000.000
8
☬₤ęǧȩᵰᵭღℬᶏᶀÿ☣10 Trận20/02/201930.000.000
9
QuânThương5 Trận20/02/201920.000.000
10
shinichi4 Trận20/02/201910.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ***yaua 4391 17/02/2019 100,000,000
2 mr.my 3862 17/02/2019 90,000,000
3 robin99999999999 2910 17/02/2019 80,000,000
4 ♕ℭƙ❤ლɣ♕ 1382 17/02/2019 70,000,000
5 duy3hung 190 17/02/2019 60,000,000
6 ☬₤ęǧȩᵰᵭღℬᶏᶀÿ☣ 90 17/02/2019 50,000,000
7 -☬Ꮤᴓωღℬᶏᶀÿ☣- 90 17/02/2019 40,000,000
8 -☬Ṧᶙᶈᶒᶉღℬᶏᶀÿ☣- 90 17/02/2019 30,000,000
9 hạthần 39 17/02/2019 20,000,000
10 hibweiughg 30 17/02/2019 10,000,000