EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
min0072296 Trận14/12/2018100.000.000
2
↠Ҩúa₭hứℬuồn↞1178 Trận14/12/201890.000.000
3
3333333333331143 Trận14/12/201880.000.000
4
2222222222848 Trận14/12/201870.000.000
5
Hoa_Hồng_Tím797 Trận14/12/201860.000.000
6
Ŧřîểŋ➛Çђïêű748 Trận14/12/201850.000.000
7
≾Ƭüổï☝£ȍи✔≿725 Trận14/12/201840.000.000
8
4444444444444416 Trận14/12/201830.000.000
9
ミ★₦ệη★彡❤232 Trận14/12/201820.000.000
10
dont care185 Trận14/12/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??ü???£?и?? 2752 09/12/2018 100,000,000
2 333333333333 2104 09/12/2018 90,000,000
3 ??úa?h??u?n? 1663 09/12/2018 80,000,000
4 min007 1492 09/12/2018 70,000,000
5 111111111 1011 09/12/2018 60,000,000
6 4444444444444 1008 09/12/2018 50,000,000
7 ?nam???s? 1005 09/12/2018 40,000,000
8 Hoa_H?ng_Tím 895 09/12/2018 30,000,000
9 Cha?Er 874 09/12/2018 20,000,000
10 *concudenhoi 825 09/12/2018 10,000,000