EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
??????????471 Trận16/10/2018100.000.000
2
*concudenhoi471 Trận16/10/201890.000.000
3
ChA?Er2D471 Trận16/10/201880.000.000
4
??úa?h??u?n?260 Trận16/10/201870.000.000
5
D??oo?181 Trận16/10/201860.000.000
6
555555555177 Trận16/10/201850.000.000
7
NhànHcóTIVI173 Trận16/10/201840.000.000
8
***22222222222222126 Trận16/10/201830.000.000
9
**cha╢tao74 Trận16/10/201820.000.000
10
*saizoon60 Trận16/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ?????????? 1380 14/10/2018 100,000,000
2 ??úa?h??u?n? 1184 14/10/2018 90,000,000
3 $*cha╢tao 934 14/10/2018 80,000,000
4 *3333333333333 850 14/10/2018 70,000,000
5 ChA?Er2D 820 14/10/2018 60,000,000
6 ??︵?α?υ?α︵?? 309 14/10/2018 50,000,000
7 ***22222222222222 260 14/10/2018 40,000,000
8 555555555 255 14/10/2018 30,000,000
9 4444444444444 230 14/10/2018 20,000,000
10 乂????? 207 14/10/2018 10,000,000