EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
Hoa_Hồng_Tím396 Trận14/12/2018100.000.000
2
≾Ƭüổï☝£ȍи✔≿313 Trận14/12/201890.000.000
3
↠Ҩúa₭hứℬuồn↞293 Trận14/12/201880.000.000
4
Ŧřîểŋ➛Çђïêű126 Trận14/12/201870.000.000
5
min00793 Trận14/12/201860.000.000
6
◥๖ۣۜN♛Á♛T▶ 42 Trận14/12/201850.000.000
7
lovo.candy29 Trận14/12/201840.000.000
8
chắc vậy22 Trận14/12/201830.000.000
9
๖ۣۜPéდ๖ۣۜĐȩṗ๖廴21 Trận14/12/201820.000.000
10
???Pé????????廴20 Trận14/12/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??ü???£?и?? 603 09/12/2018 100,000,000
2 Hoa_H?ng_Tím 590 09/12/2018 90,000,000
3 min007 425 09/12/2018 80,000,000
4 ??úa?h??u?n? 346 09/12/2018 70,000,000
5 SK_Ng?o_S? 255 09/12/2018 60,000,000
6 xxxxxx 166 09/12/2018 50,000,000
7 ?nam???s? 119 09/12/2018 40,000,000
8 ???ee??? 65 09/12/2018 30,000,000
9 dungchichem 63 09/12/2018 20,000,000
10 ?H?Sa?a? 44 09/12/2018 10,000,000