EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
??????iη??23 Trận16/10/2018100.000.000
2
**sn?syn16 Trận16/10/201890.000.000
3
??︵?α?υ?α︵??14 Trận16/10/201880.000.000
4
*saizoon5 Trận16/10/201870.000.000
5
*khiemdeptraikg13 Trận16/10/201860.000.000
6
???Ch?☆???Cún☆2 Trận16/10/201850.000.000
7
dfsdfsfsd2 Trận16/10/201840.000.000
8
*09843461211 Trận16/10/201830.000.000
9
nura3121 Trận16/10/201820.000.000
10
Thanh??u1 Trận16/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???Ch?☆???Cún☆ 85 14/10/2018 100,000,000
2 ??úa?h??u?n? 65 14/10/2018 90,000,000
3 ?????????? 57 14/10/2018 80,000,000
4 ????éTê???Tít1 47 14/10/2018 70,000,000
5 ?????? 33 14/10/2018 60,000,000
6 **sn?syn 28 14/10/2018 50,000,000
7 ???????????? 25 14/10/2018 40,000,000
8 ??︵?α?υ?α︵?? 22 14/10/2018 30,000,000
9 ★ν??? ????★ 15 14/10/2018 20,000,000
10 errorlava404 14 14/10/2018 10,000,000