EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
?Ken?21 Trận19/06/2018100.000.000
2
Ng??i ?m Ph?15 Trận19/06/201890.000.000
3
phongst111 Trận19/06/201880.000.000
4
Yang29 Trận19/06/201870.000.000
5
Ng?8 Trận19/06/201860.000.000
6
???Nhóc???Phá???nhau4 Trận19/06/201850.000.000
7
???Cheer???Up4 Trận19/06/201840.000.000
8
viet2005az4 Trận19/06/201830.000.000
9
WB_AnhBanGia4 Trận19/06/201820.000.000
10
zenust3 Trận19/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng