EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
??????????1691 Phút16/10/2018100.000.000
2
D??oo?1645 Phút16/10/201890.000.000
3
??︵?α?υ?α︵??997 Phút16/10/201880.000.000
4
4444444444444968 Phút16/10/201870.000.000
5
??úa?h??u?n?833 Phút16/10/201860.000.000
6
**cha╢tao823 Phút16/10/201850.000.000
7
*concudenhoi749 Phút16/10/201840.000.000
8
ChA?Er2D747 Phút16/10/201830.000.000
9
***22222222222222587 Phút16/10/201820.000.000
10
??????iη??538 Phút16/10/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ?????????? 9091 14/10/2018 100,000,000
2 ChA?Er2D 6027 14/10/2018 90,000,000
3 ??úa?h??u?n? 5968 14/10/2018 80,000,000
4 ??︵?α?υ?α︵?? 4875 14/10/2018 70,000,000
5 $*cha╢tao 3520 14/10/2018 60,000,000
6 ????éTê???Tít1 3230 14/10/2018 50,000,000
7 乂????? 2999 14/10/2018 40,000,000
8 ???Ch?☆???Cún☆ 2777 14/10/2018 30,000,000
9 *3333333333333 2730 14/10/2018 20,000,000
10 ***22222222222222 2033 14/10/2018 10,000,000