EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
↠Ҩúa₭hứℬuồn↞4656 Phút14/12/2018100.000.000
2
≾Ƭüổï☝£ȍи✔≿4525 Phút14/12/201890.000.000
3
min0074267 Phút14/12/201880.000.000
4
Hoa_Hồng_Tím3666 Phút14/12/201870.000.000
5
ミ★₦ệη★彡❤3247 Phút14/12/201860.000.000
6
Ŧřîểŋ➛Çђïêű3016 Phút14/12/201850.000.000
7
༄༂ßÇŠ•ȡʊℛᶒẍ༉♕1491 Phút14/12/201840.000.000
8
3333333333331479 Phút14/12/201830.000.000
9
dont care1326 Phút14/12/201820.000.000
10
๖ۣۜPéღ๖ۣۜĐȩṗ๖廴1164 Phút14/12/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??ü???£?и?? 8455 09/12/2018 100,000,000
2 ??úa?h??u?n? 7351 09/12/2018 90,000,000
3 min007 6367 09/12/2018 80,000,000
4 xxxxxx 5481 09/12/2018 70,000,000
5 Hoa_H?ng_Tím 5447 09/12/2018 60,000,000
6 ?nam???s? 4062 09/12/2018 50,000,000
7 333333333333 4029 09/12/2018 40,000,000
8 SK_Ng?o_S? 3658 09/12/2018 30,000,000
9 ミ★??η★彡? 3250 09/12/2018 20,000,000
10 111111111 3229 09/12/2018 10,000,000