EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
test36138 Phút17/08/2018100.000.000
2
test56138 Phút17/08/201890.000.000
3
test66138 Phút17/08/201880.000.000
4
test86138 Phút17/08/201870.000.000
5
test16138 Phút17/08/201860.000.000
6
test76138 Phút17/08/201850.000.000
7
mixkon5991 Phút17/08/201840.000.000
8
uo?x??5877 Phút17/08/201830.000.000
9
?m??i??x??k??o??n?5654 Phút17/08/201820.000.000
10
????K???εи??????5342 Phút17/08/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 test8 10032 12/08/2018 100,000,000
2 test5 10032 12/08/2018 90,000,000
3 test6 10032 12/08/2018 80,000,000
4 test2 10032 12/08/2018 70,000,000
5 test3 10032 12/08/2018 60,000,000
6 test4 9978 12/08/2018 50,000,000
7 mixkon 9776 12/08/2018 40,000,000
8 ????K???εи?????? 8883 12/08/2018 30,000,000
9 test7 7048 12/08/2018 20,000,000
10 ?m??i??x??k??o??n? 6379 12/08/2018 10,000,000