EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
test52958 Phút19/06/2018100.000.000
2
test42958 Phút19/06/201890.000.000
3
test62958 Phút19/06/201880.000.000
4
test82958 Phút19/06/201870.000.000
5
test12958 Phút19/06/201860.000.000
6
test32958 Phút19/06/201850.000.000
7
mixkon2716 Phút19/06/201840.000.000
8
uo?x??2587 Phút19/06/201830.000.000
9
fam12585 Phút19/06/201820.000.000
10
min0072438 Phút19/06/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng