EVENT ĐUA TOP LỰC CHIẾN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Lực chiến Hiện tại Cash thưởng
1
๖²⁴ʱë๓ ςɦưล ßI ༉119532057814/12/2018100.000.000
2
๖ۣۜßất๖ۣۜÇần112060207814/12/201890.000.000
3
Ŧřîểŋ➛Çђïêű110732505314/12/201880.000.000
4
≾Ƭüổï☝£ȍи✔≿102087121214/12/201870.000.000
5
↠Ҩúa₭hứℬuồn↞86290226014/12/201860.000.000
6
Hoa_Hồng_Tím76459482014/12/201850.000.000
7
๖ۣۜA ๖ۣۜVi ๖ۣۜCá 63926683714/12/201840.000.000
8
min00763785835914/12/201830.000.000
9
SK_Ngạo_Sư50350029814/12/201820.000.000
10
*nhatminh12342786241914/12/201810.000.000


TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ?2???????????I?? 1197089761 09/12/2018 100,000,000
2 ???????????_ξm 1114773879 09/12/2018 90,000,000
3 ?nam???s? 1107168188 09/12/2018 80,000,000
4 ??ü???£?и?? 1020770870 09/12/2018 70,000,000
5 ??úa?h??u?n? 805888599 09/12/2018 60,000,000
6 Hoa_H?ng_Tím 726638926 09/12/2018 50,000,000
7 min007 637112020 09/12/2018 40,000,000
8 ???A ???Vi ???Cá 624456421 09/12/2018 30,000,000
9 SK_Ng?o_S? 499169128 09/12/2018 20,000,000
10 ????????????? 403999905 09/12/2018 10,000,000