EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
≾Ƭüổï☝£ȍи✔≿36 lần14/12/2018100.000.000
2
๖²⁴ʱë๓ ςɦưล ßI ༉17 lần14/12/201890.000.000
3
ⲓ꧁꧁ⲓⳑⳑⲝⲅঔßố_ξm16 lần14/12/201880.000.000
4
Hoa_Hồng_Tím6 lần14/12/201870.000.000
5
??úa?h??u?n?5 lần14/12/201860.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??ü???£?и?? 26 09/12/2018 100,000,000
2 ?2???????????I?? 22 09/12/2018 90,000,000
3 ???ee??? 12 09/12/2018 80,000,000
4 Hoa_H?ng_Tím 1 09/12/2018 70,000,000
5 ??úa?h??u?n? 1 09/12/2018 60,000,000