EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
♕ℭƙ❤ლɣ♕17 lần20/02/2019100.000.000
2
mr.my17 lần20/02/201990.000.000
3
☬₤ęǧȩᵰᵭღℬᶏᶀÿ☣2 lần20/02/201980.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng